Assistència a serveis amb animals implicats

- Animals circulant lliures per vies ràpides (Cos de Mossos d'Esquadra)
- Accidents de camions de transport de bestiar (Cos de Mossos d'Esquadra)