Captura de porcs vietnamites

Donat que els porcs vietnamites es troben lliures al medi i que el seu comportament és assimilable al d'un senglar, es fa servir la mateixa metodologia de captura en ambdós casos.

En virtut de l'expedient EPI 53/2019 emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 

Resol:

Autoritzar l’empresa Closa Sebastià, S.L. (“Vets & Wildlife”) a realitzar captures en viu de porcs vietnamites o els seus híbrids mitjançant teleanestèsia, amb xarxes verticals i amb gàbies parany, segons el cas, així com la seva eutanàsia o el seu trasllat a algun centre de manteniment d’aquesta raça autoritzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.