Captura de porcs vietnamites

Donat que els porcs vietnamites es troben lliures al medi i que el seu comportament és assimilable al d'un senglar, es fa servir la mateixa metodologia de captura en ambdós casos.