Captura de senglars

Captura de senglars

  • Les trampes són d'un pes i unes dimensions que fan que puguin ser instal·lades amb dues persones i al mateix temps són suficientment grans com perquè els senglars entrin sense problemes.
  • Els paranys estan construïts de forma que els animals no es puguin fer mal mentre estan en el seu interior.